වර්ජනය මැද දුම්රිය විස්සක් උදෑසන ධාවනයේ

Monday, 07 October 2019 - 7:30

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B6%B1+%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A
වැටුප් විෂමතා ගැටළුවක් මුල් කරගනිමින් දුම්රිය රියදුරන්, නියාමකයින් සහ ස්ථානාධිපතිවරුන් ආරම්භ කළ වර්ජනය අද 12 වන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි.

ද්විත්ව බලවේග කට්ටල ලෙස දුම්රිය විස්සක් පෙරවරුවේ ධාවනයට එක්කළ බවයි දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරී වී.එස්. පොල්වත්තගේ සඳහන් කළේ.

මේ අතර දුම්රිය රියදුරන්, නියමක හා ස්ථානාධිපතිවරුන් ලෙස යුද හමුදාව පුහුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාදුන් බව වැඩබලන ප්‍රවාහන අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ ප්‍රකාශ කළා.

අදියර 3ක් යටතේ ඔවුන් ඒ සඳහා පුහුණු කරන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.