නාමයෝජනා භාරදීම අවසන් - වෙල්ගම සහ චමල් නාමයෝජනා භාර නොදෙයි

Monday, 07 October 2019 - 11:12

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%A0%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
2019 ජනාධිපතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා භාරදීමට හිමිව තිබූ කාළය පෙරවරු 11.00ට අවසන් වූවා.

ඒ අනුව මේ වනවිට අපේක්ෂකයන් 35 දෙනෙක් නාමයෝජනා භාරදී ඇති අතර විරෝධතා දැක්වීමට 11.30 දක්වා කාලය හිමිවවනවා.

මේ අතර ඇප මුදල් තැන්පත් කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ නාමයෝජනා භාර නොදෙන බව දැනුම්දී තිබෙනවා.