රාජගිරියට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

Monday, 07 October 2019 - 12:41

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජනාධිපතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා භාරගැනීම සිදුවු අද රාජගිරිය ප්‍රදේශය අවට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් සහ රථවාහන සැළැස්මක් ක්‍රියාත්මක බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර ප්‍රකාශ කළා.

නාමයෝජනා භාරදිමෙන් අනතුරුව අපේක්ෂකයින් පිළිගැනීම සඳහා රාජගිරියේ මැතිවරණ කොමිසන් සභාව අවට දේශපාලන පක්ෂ ආධාරකරුවන් විශාල පිරිසක් මේ වනවිට රැඳී සිටිනවා.