ගුරුකන්ද රජමහා විහාරයේ සියළු නඩු අවසන් කිරීමට වව්නියාව මහාධිකරණයෙන් නියෝගයක්

Monday, 07 October 2019 - 16:06

%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මුලතිව් - ගුරුකන්ද පුරාණ රජමහා විහාරයේ විහාරාධිපති හිමියන් අපවත්වීමත් සමඟ හිමියන් විසින් ගොනු කොට තිබූ සියළු නඩු අවසන් කිරීමට වව්නියාව මහාධිකරණය අද නියෝග කළා.

පුරාණ රජමහා විහාරය පිහිටි භූමියේ නීරාවි පිල්ලයාර් කෝවිල සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දිනවල අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කර තිබූ අතර එය අද වව්නියාව මහාධිකරණ විනිසුරු ආර්. කන්නන් ඉදිරියේ කැදවූ අවස්ථාවේදී මෙම නියෝගය නිකුත් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, මහාධිකරණයේ නඩු අවසන් වීමත් සමඟ ගුරුකන්ද විහාරයට බලපෑමක් එල්ල විය හැකි අතර, අදාළ කෝවිලේ ඇතැම් පාර්ශවයන් විසින් විවිධ ඉදිකිරීම් සිදුකොට, පන්සල් භූමියේ පූජා කටයුතුවලට බාධා සිදුවිය හැකි බවයි දායක සභාව සඳහන් කළේ.