තීරණයක් ගන්න නිදහස් පක්ෂය, අදත් සාකච්ඡා

Monday, 07 October 2019 - 19:15

%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F
ජනාධිපතිවරණයේදී කුමන පක්ෂයකට සහය දෙන්නේ යන්න පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තවමත් තීරණයක් ගෙන නැහැ.

ඒ පිළිබඳව අවසන් එකගතාවකට පැමිණීම සඳහා අද දිනයේදීත් සන්ධාන මහලේකම් - පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීරගේ කොළඹ පිහිටි නිවසේ සාකච්ඡා  වට කිහිපයක් පවත්වා තිබෙනවා.

සන්ධාන මහලේකම්වරයා ඊයේ කියා සිටියේ අද දින නිදහස් පක්ෂයේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි.

කෙසේ වෙතත්, ඒ පිළිබදව තීරණය තවදුරටත් කල් යනු ඇති බවයි එම පක්ෂ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායක අද මාධ්‍ය වෙත සඳහන් කළේ.