ඌව පළාත් සභාවේ නිළ කාලයත්, අද මැදියම් රැයින් අවසන්

Tuesday, 08 October 2019 - 7:15

%E0%B6%8C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ඌව පළාත් සභාවේ නිළ කාලය අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට අවසන් වනවා.

ඉකුත් වසර 5ක පළාත් සභා කාලය තුළ ආණ්ඩුකාරවරුන් 5 දෙනෙකු සහ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුන් තුන්දෙනෙකු යටතේ මෙම පළාත් සභාව ක්‍රියාත්මක වුණා.

දිවයිනේ අනෙක් පළාත් සභා සියල්ල මීට පෙර විසුරුවා හරිනු ලැබූව ද ඌව පළාත් සභාව පමණක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වුණා.

ඒ අනුව ඌව පළාත් සභාවේ නිළ කාලය අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට අවසන් වීමත් සමඟ සියළු පළාත් සභාවල නිළ කාලය අවසන් වනු ඇති.