ඇල්පිටිය ඡන්දෙ නිසා පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය එක්දිනකට පමණක් සීමා වෙයි

Tuesday, 08 October 2019 - 7:32

%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
එළඹෙන 11 වන දා පැවැත්වීමට නියමිත ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම හේතුවෙන් මෙවර පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය සතියේ එක්දිනකට පමණක් සීමා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද පස්වරු 1ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන අතර, යළිත් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන්නේ ලබන 23 සහ 24 යන දෙදින තුළයි.

2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පත පිළිබද විවාදය මෙන්ම සභාව කල් තැබීමේ යෝජනාවක් පිළිබද වූ විවාදයක් අද පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරයේදී සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.