ජනපතිවරණයට නාම යෝජනා නොදුන්, 6 දෙනෙකුගේ ඇප මුදල් යළිත්

Tuesday, 08 October 2019 - 7:40

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%2C+6+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%B4+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A
ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කිරීමේ අරමුණින් මැතිවරණ කොමිසමට ඇප මුදල් තැන්පත් කර එහෙත් නාම යෝජනා භාර නොදුන් අපේක්ෂකයින්ගේ ඇප මුදල් යළිත් මැතිවරණයෙන් පසු ඔවුන්ට ගෙවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඇප මුදල් රාජ සන්තක වන්නේ ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කර ප්‍රකාශිත ඡන්දවලින් සියයට 12.5කට වඩා අඩුවෙන් ලබා ගත් අපේක්ෂකයින්ගේ පමණක් බවයි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ.

ජනාධිපතිවරණයට අදාලව පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 19කින්, වෙනත් පක්ෂ 3 කින් සහ ස්වාධීන අපේක්ෂකයන් 19 කින් ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබුණා.

කෙසේ වෙතත්, ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබූ අපේක්ෂකයන් 41 දෙනෙකුගෙන් 06 දෙනෙකු ඊයේ නාමයෝජනා භාර දීම සිදු කළේ නැහැ.