උතුරේ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ කටයුතු නිරීක්ෂණයට

Tuesday, 08 October 2019 - 11:09

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
උතුරේ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට ඇමරිකානු නියෝජිත පිරිසක් දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා.

යාපනය, මුහමාලේ හා පලෙයි ප්‍රදේශයේ වර්ග කිලෝමීටර් 18ක භූමි ප්‍රමාණයක මේ වන විට බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ අවසන් අදියරේ කටයුතු සිදුකෙරෙනවා.

2020 වසර වන විට බිම් බෝම්බවලින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන රැසක් එක්ව එම කටයුතු සිදුකරනු ලබනවා.

ඒ අනුව එය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඊයේ මෙම ඇමරිකානු නියෝජිතයින් පිරිස පැමිණි බවයි එහි සිටින හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.