පාර්ලිමේන්තු අංගනයේ කොටසක් නායයයි

Tuesday, 08 October 2019 - 11:16

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාර්ලිමේන්තුවේ පැති බැම්මක කොටසක් නාය යාමට ලක්ව තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ පිහිටි බෝධින් වහන්සේ අබියස අංගනයේ අඩි 20 ක පමණ කොටසක් මෙලෙස දියවන්නා ජලාශයට කඩාගෙන ගොස් ඇති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.