සමෘද්ධි නිලධාරීන් විරෝධතාවක

Tuesday, 08 October 2019 - 14:48

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%98%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
සමස්ත ලංකා සමෘද්ධි සංවර්ධන හා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද දහවල් පාර්ලිමේන්තු වට රවුමේ විරෝධතාවක නිතර වුණා.

ඒ, මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබියදී පත්වීම් ලබාදීම සහ සමෘද්ධි මුදල් අවභාවිත කරන බවට  ආණ්ඩුවට චෝදනා කරමින්.

මෙම විරෝධතාව හේතුවෙන් බත්තරමුල්ල අවට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් පැවති බවයි හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.