අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ගෙන්වා ගැනීමට කර ඇති ඉල්ලීම සිංගප්පූරු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට

Tuesday, 08 October 2019 - 15:02

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් බැඳුම්කර නඩුවේ ප්‍රධාන විත්තිකරු අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සිංගප්පූරු රජය වෙත කර ඇති ඉල්ලීම මේ වනවිට එරට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැබී ඇති බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජයේ අධිනිතිඥ නිෂාරා ජයරත්න පවසනවා.

මේ වනවිට එරට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එය සළකා බලමින් පවතින බවයි ඇය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

මහබැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මෙරට ගෙන්වාගැනීමට අදාළ ලිපි ලේඛන එරට ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා සිංගප්පූරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට භාරදීමට කටයුතු කර තිබුණා.