දුම්රිය මගීන්ට සහනයක්

Tuesday, 08 October 2019 - 15:29

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දුම්රිය වැඩවර්ජනය පැවති දිනවල, දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙන්කරවාගෙන සිටි දුම්රිය මගීන් වෙත එම ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුව නැවත ගෙවීමට හෝ අලුතින් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ලබාදීමට තීරණයක්  ගෙන ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු හිරු පුවත් වෙත ප්‍රකාශ කළා.

මෙම පහසුකම අදාළ දුම්රිය මගීන්ට, දුම්රිය ස්ථාන වෙත ගොස් ලබා ගැනීමට හැකි බවයි ඔහු වැඩි දුරටත් අප වෙත ප්‍රකාශ කළේ.

මේ පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැකිය.