විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් අංශයේ පරිගණක පද්ධතියේ දෝෂයක්

Tuesday, 08 October 2019 - 16:55

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
විදේශයන්හි ජීවත්වන සහ විදෙස් රටවල සංචාරය කිරීමට නියමිත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ උප්පැන්න, විවාහ, අධ්‍යාපන ඇතුලූ ලේඛන සහතික කරවාගැනීම ඇතුලූ සේවා ලබාදෙන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් අංශයේ පරිගණක පද්ධතියේ දෝෂයක් හටගෙන තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් අදාළ සේවා සීමාසහිත අන්දමින් ලබාදීමට සිදුව ඇති බවයි එම අංශයේ උසස් නිලධාරියෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී කියා සිටියේ.

මේ වනවිට පරිගණක විශේෂඥයන් පිරිසක් විසින් එම තාක්ෂණික දෝෂය යථා තත්ත්වයට පත් කරමින් සිටිනවා.