අසත්‍ය ලිපියට පොලිස් ලොක්කෝ දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම්

Tuesday, 08 October 2019 - 19:35

%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9D+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A
ජාතික ආරක්ෂාවට අදාළ අසත්‍ය කරුණු ඇතුළත් ලිපියක් යොමුකිරීමේ සිද්ධියට කොළඹ කොටුව පොලිසියේ අපරාධ අංශයේ හා පාලන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා.