අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම අද රාත්‍රියේ

Wednesday, 09 October 2019 - 7:34

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A
අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම අද රාත්‍රි 7 ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් අඟහරුවාදා අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වන නමුත්, ඊයේ එය පැවැත්වුණේ නැහැ.

රජය නියෝජනය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙකු සඳහන් කළේ මැතිවරණ කාලසීමාවේ  අත්‍යාවශ්‍ය කටයුතු යෙදී තිබීම නිසා අමාත්‍යවරු කිහිපදෙනෙකුගේ ඉල්ලීම මත මෙලෙස අද රාත්‍රිය දක්වා අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම කල් දැමුණු බවයි.