යහපාලනය මුස්ලිම් ජනතාවට සාධාරණයක් කළේ නැහැ - මුසම්මිල්

Wednesday, 09 October 2019 - 7:38

%E0%B6%BA%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A
මුස්ලිම් ජනතාවට මතුවූ ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා යහපාලන ආණ්ඩුවට කිසිදු වුවමනාවක් නොතිබූ බව බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මිනුවන්ගොඩ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්.