සජිත්, කොටුගොඩ ධම්මාවාස හිමියන් බැහැ දකී

Wednesday, 09 October 2019 - 12:39

%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+%E0%B6%B0%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%93
එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස අද අමරපුර නිකායේ මහනායක අති පූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස නාහිමියන් බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා.

ගල්කිස්ස ශ්‍රි ධර්මපාලාරාමය විහාරස්ථානයේදී උන්වහන්සේ බැහැදැකීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස.