කෙසෙල්ගමු ඔය පිටාර ගැලීමෙන් නිවාස රැසක් ජලයෙන් යටවෙයි

Wednesday, 09 October 2019 - 16:52

%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%94%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පවතින දැඩි වර්ෂාපතනය හමුවේ කෙසෙල්ගමු ඔය පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් වතු නිවාස රැසක් ජලයෙන් යටවී තිබෙනවා.

නිවාස 30ක් පමණ ජලයෙන් යටවී ඇති අතර එම නිවාසවල පදිංචිකරුවන් සිය දෙනෙකු පමණ තාවකාලිකව ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කරවීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි පොලිසිය සදහන් කළේ.

කෙසෙල්ගමු ඔය පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ පහත් බිම් රැසක් ද ජලයෙන් යටවී තිබෙනවා.

කාසල්රී ජලාශයේ ජල මට්ටම ද සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බවයි ජලාශය භාර ඉංජිනේරුවරුන් ප්‍රකාශ කළේ.