අනුර කුමාර හෙළි කළ අතීත මතකය

Wednesday, 09 October 2019 - 19:58

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%AD+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B6%BA
ජාතික ජන බලවේගයෙහි ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුරකුමාර දිසානායක මහතා මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතාගේ ගුණානුස්මරණ උත්සවයට අද පස්වරුවේ කොළඹදී එක්වුණා.