මොරටුව - තෙලවල ප්‍රදේශයේ ගබඩාවක ගින්නක්

Saturday, 12 October 2019 - 13:38

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+-+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B6%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මොරටුව - තෙලවල ප්‍රදේශයේ පිහිටි බැටරි ගබඩාවක හට ගත් ගින්න මේ වන විට පාලනය කර තිබෙනවා.

අද පෙරවරු 7.30ට පමණ මෙම ගින්න හටගෙන තිබූ අතර, පසුව මොරටුව මහනගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකයට අයත් රථ 4ක් යොදා ගින්න එය මැඬ පවත්වනු ලැබුවා.