බලපත්‍ර නොමැතිව මැණික් ගැරූ 4 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

Saturday, 12 October 2019 - 14:18

%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%96+4+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
බලපත්‍ර නොමැතිව මැණික් ගැරූ පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු වටවල - කුයිල්වත්ත ප්‍රදේශයේදී පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඊයේ රාත්‍රියේ මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ අවුරුදු 25 ත් 40 ත් අතර, පුද්ගලයින් සිව් දෙනෙකු බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.