අදත් තද වැසි සමඟ ප්‍රබල අකුණු

Saturday, 12 October 2019 - 16:43

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94
මධ්‍යම, සබරගමුව, ඌව, බස්නාහිර, වයඹ, උතුරුමැද සහ උතුර පළාත්වල මෙන්ම ගාල්ල, මාතර, මන්නාරම සහ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කවල අදත් වැසි සමඟ ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ හැකියාව පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

අද රාත්‍රී 12 දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි ඔවුන් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ මධ්‍යම, සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලට තද වැසි අපේක්ෂා කරන බවයි. වැසි සමඟ කෙටිකාලීන තද සුළං තත්ත්වයක් ද වාර්තා විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.