දිවි පරදුවට තබා ජනතාව රැකගන්නා බව සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි

Saturday, 12 October 2019 - 18:46

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%B6%E0%B7%8F+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
දිවි පරදුවට තබා ජනතාව රැක ගන්නා බව නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ නැගෙනහිර සහ බටහිර කොළඹ ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීමකට අද එක්වෙමින්.