වැඩිම චන්ද්‍රයන් සහිත ග්‍රහයා සෙනසුරු

Sunday, 13 October 2019 - 17:51

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94
බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා අභිබවමින් වැඩිම චන්ද්‍රයන් සංඛ්‍යාවක් හිමි ග්‍රහයා බවට පත්වීමට සෙනසුරු ග්‍රහයා සමත් වී ඇති බව ඇමරිකානු විද්‍යාඥයන් පිරිසක් ප්‍රකාශ කරනවා.

මෙම චන්ද්‍රයින් සොයාගෙන ඇත්තේ හවායි හි පිහිටි දුරේක්ෂයක් ආධාරයෙන්.

මීට පෙර බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා වටා කක්ෂගත වූ චන්ද්‍රයන් 79ක් හඳුනාගෙන තිබූ අතර, මේ වන විට සෙනසුරු ග්‍රහයාට අයත් චන්ද්‍රයන් 82ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.