සිරියාවේ රෝහල් 4 කට බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ලවූ බවට අනාවරණයක්

Monday, 14 October 2019 - 7:57

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+4+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පැය 12 ක කාලයක් තුළදී සිරියාවේ රෝහල් හතරකට රුසියාවේ ප්‍රහාරක ගුවන් යානා මගින් බෝම්බ හෙළා ඇති බව නවතම වාර්තාවක් මගින් අනාවරණ කර තිබෙනවා.

මැයි මාසයේ දිනක මෙම බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කර ඇත්තේ සිරියානු ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාද්ට සහය පළ කරමින් බවද විදෙස් වාර්තාවල දැක්වුණා.