පාසල් අටක් ජාතික පාසල් ලෙස නම් කෙරේ

Monday, 14 October 2019 - 13:20

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
පළාත් සභා යටතේ පවතින පාසල් 8 ක් ජාතික පාසල් ලෙස නම් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ දිඹුලාගල - විලයාය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, තෝපාවැව මහා විද්‍යාලය, දිවුලන්කඩවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බකමූණ මහසෙන් මහා විද්‍යාලය, පොළොන්නරුව මුස්ලිම් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ අම්පාර - උහන මහා විද්‍යාලය මෙලෙස ජාතික පාසල් බවට පත් කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. එමෙන්ම ගම්පහ හේනේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ කුලියාපිටිය සාරානාත් විද්‍යාලයද ජාතික පාසල් බවට පත් කෙරෙනවා.

මෙම තීරණයත් සමඟ මෙරට ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 370 දක්වා ඉහළ නැංවෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

අදාළ පාසල් මධ්‍යම රජයට පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එකඟතාව පළ නොකරන අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන සේවකයින් යම් පාසලක සිටීනම් ඔවුන් වසර තුනක සේවා කාලයකින් පසු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට මුදාහැරීමට කටයුතු කරන බව අදාළ නිවේදනයේ සඳහන්.