ලොවම මවිත කරමින් භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශයෙන් සුවිශේෂ හෙළිදරව්වක්

Tuesday, 15 October 2019 - 18:05

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දීර්ඝකාලීනව සිදුකළ පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොව අභ්‍යන්තරයේ දැවැන්ත රත්තරං නිධියක් ඇති බවට භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය අද හෙළිදරව්වක් සිදුකලා.

එම කාර්යාංශයේ සභාපති අසේල ඉද්දවල මහතා අද ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළේ එම රත්‍රං නිධිය සේරුවාවිල ප්‍රදේශයේ පොළොව අභ්‍යන්තරයේ පිහිටා ඇති බවයි.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ  භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශයේ සභාපති අසේල ඉද්දවල.