හොංකොං නිසා ඇමරිකාව,චීනයට එරෙහි වෙයි

Wednesday, 16 October 2019 - 19:03

%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%2C%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
හොංකොං සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් චීනයට එරෙහිව නීති කිහිපයක් සම්පාදනය කිරීමට ඇමරිකානු පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකමතිකව සම්මත වීමෙන් පසු, චීනයට එරෙහිව ප්‍රබල පියවර ගත යුතු බවයි ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකේම නියෝජිතයින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.