ඉසුර දේවප්‍රිය නිදහස් පක්ෂ මහරගම ආසන සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවතට

Friday, 18 October 2019 - 18:38

%E0%B6%89%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%A7
බස්නාහිර පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහරගම ආසන සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම, ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවෙන් ද ඉවත් කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.