රොහින්ග්‍යා සරණාගතයින් බෙංගාල බොක්කේ දූපතකට

Sunday, 20 October 2019 - 17:02

%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B6%A7
බංග්ලාදේශයේ සරණාගත කදවුරුවල වෙසෙන රොහින්ග්‍යා සරණාගතයින් බෙංගාල බොක්කේ භෂාන් චාර් දූපත වෙත සංක්‍රමණය වීමට කැමැත්ත පළ කර තිබෙනවා.

බංග්ලාදේශයේ සරණාගතයින් සඳහා වන කොමසාරිස් මහබුබ් අලාම් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ රොහින්ග්‍යා සරණාගතයින් මිලියනයකට වැඩි පිරිසක් එරට කදවුරුවල ජීවත් වන බවයි.

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ භෂාන් චාර් දූපත වෙත සංක්‍රමණය වීම සඳහා මේ වන විටත් රොහින්ග්‍යා සරණාගතයින් 7000කට ආසන්න පිරිසක් කැමැත්ත පළ කර ඇති බව සඳහන්.

දෙසැම්බර් මාසයේ සිට සරණාගතයින් දිනකට 500 දෙනෙකු බැගින් එම දූපත වෙත යොමු කිරීමට නියමිතයි.