පාකිස්තාන - කාශ්මීරයට, ඉන්දීය හමුදාවෙන්, කාලතුවක්කු ප්‍රහාර

Sunday, 20 October 2019 - 19:09

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1+-+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7%2C+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB
පාකිස්තානයට අයත් කාශ්මීරයේ ත්‍රස්ත කඳවුරු 4කට ඉන්දීය හමුදා කාලතුවක්කු ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බව ඉන්දීය මාධ්‍ය සඳහන් කළා.

ඉන්දු - කාශ්මීරයේ නීලම් නිම්නයේ ස්ථානගත කාලතුවක්කු බල ඇණි මගින් එල්ල කළ එම ප්‍රහාරයෙන් පාකිස්තාන සෙබළුන් 5 දෙනෙකු පමණ මිය යන්නට ඇතැයි සැලකෙනවා.