කල්මුණේට සංවර්ධනය ගෙන එන බව සජිත් කියයි

Sunday, 10 November 2019 - 19:09

%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කල්මුණේ ප්‍රදේශයට සංවර්ධනය ගෙන එන බව නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස  පවසනවා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ කල්මුණේ ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති ජන හමුවට එක්වෙමින්.