රට, ජාතිය ගැන සිතා ඡන්දය භාවිතා කරන්න - පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ

Sunday, 10 November 2019 - 22:49

%E0%B6%BB%E0%B6%A7%2C+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B7%81
මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී රට, ජාතිය ගැන සිතා ඡන්දය භාවිත කළ යුතු බව පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් පවසනවා.

උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කළේ කළුතර ප්‍රදේශයේ පැවති යුතුකම සංවිධානයේ සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින්.