මුහුදු ගිය ධීවරයින් 5000කට පමණ ඡන්ද දැමීමට අවස්ථාවක් නැතැයි මැසිවිලි

Monday, 11 November 2019 - 7:47

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+5000%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B6%AB+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92
මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී බහුදින ධීවර යාත්‍රාවලින් මුහුදු ගොස් සිටින ධීවරයන් 5000කට පමණ ඡන්ද අයිතිය අහිමි වන බව ජාතික ධීවර සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයේ ජාතික කැදවුම්කරු හර්මන් කුමාර ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මාතර බෞද්ධ විද්‍යාලයේ පැවති ජගත් ධීවර සම්මේලනය අමතමින්.