නිහඬතාව බිඳිමින් මැතිවරණයට දින දෙකක් තිබියදී පූජ්‍ය එල්ලාවල මේධානන්ද හිමියන්ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

Wednesday, 13 November 2019 - 13:27

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B6%AC%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වත්මන් අර්බුධයෙන් රට ගොඩගතහැකි එකම නායකයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්තී පූජ්‍ය එල්ලාවල මේධානන්ද හිමියන් පවසනවා.

උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කළේ මාධ්‍ය වෙත විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්.