සාමාන්‍ය පෙළ ලබන මස 2 වනදා සිට

Friday, 15 November 2019 - 7:48

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%83+2+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7
මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් මස 02 වැනිදා සිට 12 වැනිදා දක්වා විභාග මධ්‍යස්ථාන 4987 කදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා විභාග අපේක්ෂකයින් හත් ලක්ෂ 17,008 ක් පෙනී සිටීමට නියමිතව තිබෙනවා.

අයදුම්කරුවන් විභාගයට පෙනී සිටීමේදී සිය අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා විභාග ප්‍රවේශපත්‍රය සමඟ ජාතික හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

විධිමත් අනන්‍යතා පත්‍රයක් නොමැති නම් පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් ඡායාරූපයද සහිතව පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් කර නිකුත් කරනු ලබන සහතික කළ ලිපියද පිළිගන්නා බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.