ජනාධිපතිවරණය 2019 - ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 80 ඉක්මවයි

Saturday, 16 November 2019 - 17:52

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+2019+-+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+80+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෙවර ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීමේදී සියයට 80කට වැඩි ඡන්දදායකයින් ප්‍රමාණයක් ඡන්දය භාවිත කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක සඳහන් කළා.

පස්වරු 5ට ඡන්ද විමසීම අවසන් වීමෙන් අනතුරුව ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත ප්‍රවාහනය කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර, ඇතැම් ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත දැනමටත් ඡන්ද පෙට්ටි රැගෙනවිත් අවසන් බවයි හිරු වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 75ත්, 80ත් අතර පැවති බව දිස්ත්‍රික් තේරිම් භාර නිලධාරී සුනිල් කන්නන්ගර ප්‍රකාශ කළා.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය භාවිත කිරීම 80 % ක අගයක් ගන්නා බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී සුනිල් ජයලත් කියා සිටියේ.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මෙවර ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 75% ඉක්මවා තිබෙනවා.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 80% ක්.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය 80%ක අගයක් ගන්නා බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් නිලධාරී එස්.එම්.ජී.කේ.පෙරේරා කියා සිටියේ.

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය භාවිත කිරීම 80% ඉක්මවා ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී රෝහණ පුෂ්පකුමාර ප්‍රකාශ කළේ.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 80 % ක අගයක් ගන්නා බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී සෝමරත්න විදානපතිරණ කියා සිටියේ.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතයද සියයට 80ක අගයක් ගත් බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී ප්‍රදීප් රත්නායක සඳහන් කළේ.   

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 75ත්, 80ත් අතර අගයක් ගන්නා බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර ප්‍රකාශ කළේ.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 80 ඉක්මවන බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී ගාමිණී ඉලංගරත්න කියා සිටියේ.

එමෙන්ම සියයට 75 ඉක්ම වූ ඡන්දදායකයින් පිරිසක් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ද ඡන්දය භාවිත කර ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී එන්.එච්.එම්.චිත්‍රානන්ද කියා සිටියේ.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී 75% ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති බව දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී ආර්.එම්.වන්නිනායක සඳහන් කළා.

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ 80% ඉක්ම වූ ඡුන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වී ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී පණ්ඩුක අබේවර්ධන කියා සිටියේ.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 84.1 බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී මාලනී ලොකුපෝතාගම සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 73ක අගයක් ගන්නා බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර කියා සිටියේ.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ 66.5% ක් ඡන්දය භාවිත කර ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී එන්.වේදනායගම් සඳහන් කළේ.

වන්නි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී අයි.එම්.හනීෆා කියා සිටියේ 74.3% ක ඡන්දදායකයින් පිරිසක් මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය භාවිත කර ඇති බවයි.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 82ක ඡන්දදායකයින් පිරිසක් ඡන්දය භාවිත කර ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී එන්.ඒ.ඒ.පුෂ්පකුමාර කියා සිටියේ.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 75% ක්. 80% ක ඡන්දදායකයින් පිරිසක් දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය භාවිත කර තිබෙනවා.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියයට 80 ඉක්ම වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වූ බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී දමයන්ති පරණගම කියා සිටියේ.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ද සියයට 80 ඉක්ම වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වී තිබෙනවා.