කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ගණන් කිරීම පස්දුන්රට අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේදී ඇරඹේ

Saturday, 16 November 2019 - 22:19

%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A8%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
දිස්ත්‍රික්ක රැසක තැපැල් ඡන්ද ගණනය මේ වන විට සිදුවන බවත්, ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනය ද මේ වන විට අවසන් වී ඇති බවට හිරු වාර්තාකරුවන් පවසනවා.

පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට පෙර නිකුත් කිරීමට හැකි වනු ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මීට පෙර සඳහන් කළේ.

මේ අතර, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු පස්දුන්රට අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේදී සිදුවනවා.

මේ අතර, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ද මධ්‍යස්ථාන දෙකක දී ඡන්දය ගණනය කිරීම මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් කාර්යාලයේ සහ කාර්මික විද්‍යාලයේදී මෙලෙස ඡන්දය ගණනය කිරීම සිදුවන බවයි හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.