වන්නි සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයන් හි ඡන්දය ගණනය කිරීම ඇරඹේ

Saturday, 16 November 2019 - 23:06

%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ගණනය කිරීම මේ වන විට ඉතා සාමකාමී අයුරින් සිදුවනවා.

හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ වව්නියාව, මන්නාරම සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල තුළ ඡන්දය ගණනය කිරීම මේ වන විට ආරම්භ වී ඇති බවයි.

මේ අතර, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දය ගණනය කිරීම මධ්‍යස්ථාන 4කදී සිදුවන බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී එන්.එච්.එම්. චිත්‍රානන්ද කියා සිටියේ.