පළමු තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ ජය ගෝඨාභය රාජපක්ෂට

Sunday, 17 November 2019 - 2:05

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%A7
ජනාධිපතිවරණයේ පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබෙනවා.

ඒ, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයයි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 25,099ක් ලබාගෙන ඇති අතර එය 67.49%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක්.

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 9093ක් ලබා ගෙන ඇති අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 24.45%ක් වනවා.

ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක ලබාගෙන ඇති ඡන්ද ප්‍රමාණය 2450ක්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 6.59%ක්.