දිස්ත්‍රික්ක 17ක තැපැල් ඡන්ද නිකුත් කෙරේ - 13ක ජය ගෝඨාභයට

Sunday, 17 November 2019 - 7:48

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A+17%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A+-+13%E0%B6%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල මේ වනවිටත් නිකුත් වෙමින් පවතින අතර, දිස්ත්‍රික්ක 17 ක තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව 13කම ජය හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සමත් වී තිබෙනවා.

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාසට ජය ගැනීමට හැකි වී ඇත්තේ දිස්ත්‍රික්ක 04 ක් පමණයි.

සජිත් ප්‍රේමදාස ත්‍රිකුණාමලය, වන්නි, යාපනය සහ දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල තැපැල් ඡන්ද ජයග්‍රහණය කළා.

ගාල්ල, මොණරාගල, රත්නපුර, ගම්පහ, මාතලේ, කොළඹ, නුවරඑලිය, බදුල්ල, කළුතර, පොලොන්නරුව, හම්බන්තොට, අනුරාධපුර සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල තැපැල් ඡන්ද ජයගනු ලැබුවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂයි.

එසේම, මැතිවරණ කොට්ඨාශ 13 ක ප්‍රතිඵලද මේ වනවිට නිකුත් වී අවසන්.

ඉන් අම්බලන්ගොඩ, හබරාදූව සහ දෙවිනුවර යන මැතිවරණ කොට්ඨාශවල ජය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් හිමිකර ගත්තා.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කයිට්ස්, යාපනය, පේදුරුතුඩුව, නල්ලූර්, කන්කසන්තුරේ, වඩුක්කෝඩෙයි, චාවකච්චේරි, කෝපායි, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය සහ වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ මන්නාරම මැතිවරණ කොට්ඨාශය  ජයගත්තේ නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාසයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 21,717ක් ලබා ගනිමින්.

එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 65.88ක්.

සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 8294ක් ලබා ගත් අතර එහි ප්‍රතිශතය සියයට 25.16ක් වනවා.

අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 2229ක් ලබා ගත්තා. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 6.76ක්.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගත්තේ ඡන්ද 30,918ක් ලබා ගනිමින්.

මෙය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 65.37ක්. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 12,125ක් හිමි කර ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 25.64ක්. අ

නුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 3181ක් ලබා ගත්  අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 6.73ක් වනවා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 22,586ක් ලබා ගනිමින්.

එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 66ක්. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 9172ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 26.8ක්. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 1912ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 5.59ක් වනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 25,099ක් ලබා ගනිමින්.

එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 67.49%ක්. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 9093ක් ලබා ගත් අතර, එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 24.45%ක් වනවා. අනුර කුමාර දිසානායක ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණය 2450ක්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 6.59%ක්.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 19,379ක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 70.23ක්. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 5782ක් ලබා ගනිමින් සියයට 20.95ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමි කරගෙන තිබෙනවා.

අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 2153ක් ලබා ගනිමින් සියයට 7.8ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගත්තා.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 12,983ක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතක් ලෙස සියයට 68.94ක්. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 3947ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 20.96ක්. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 1731ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 9.19ක් වනවා.

ඡන්ද 9151ක් හිමි කර ගනිමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නුවරඑළිය තැපැල් ඡන්දය ජය ගනු ලැබුවා. ඔහු හිමි කර ගත් ප්‍රතිශතය සියයට 51.77ක්.

සජිත් ප්‍රේමදාස ඡුන්ද 7696ක් ලබා ගත් අතර එහි ප්‍රතිශතය සියයට 43.54ක් වනවා.

අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 638ක් ලබා ගත් අතර, එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 3.61ක්.

ඡන්ද 21,772ක් හිමි කර ගත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බදුල්ල තැපැල් ඡන්දය ද ජය ගත්තා. එහි ප්‍රතිශතය සියයට 60.80ක්. සජිත් ප්‍රේමදාසට ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 11,532ක් වන අතර එහි ප්‍රතිශතය සියයට 32.20ක් වනවා. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 2046ක් ලබා ගත් අතර එහි ප්‍රතිශතය 5.71ක්.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 19,061ක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 65.72%ක්. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 7940ක් ලබා ගත් අතර එහි ප්‍රතිශතය 27.37%ක් වනවා. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 1678ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 5.79%ක්.

ඡන්ද 13,405ක් ලබා ගනිමින් මාතලේ දිස්ත්‍රික් තැපැල් ඡන්දය ද ජය ගනු ලැබුවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂයි. එය සියයට 64.43ක් වනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 6165ක් හිමි කර ගත් අතර, එය සියයට 29.63ක ප්‍රතිශතයක් වනවා. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 987ක් ලබා ගත් අතර එහි ප්‍රතිශතය වන්නේ සියයට 4.74ක්.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 13,754ක් ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කළා. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස  63.42%ක්.

සජිත් ප්‍රේමදාස, ඡන්ද 6380ක් ලබා ගත් අතර, එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 29.42%ක් වනවා. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 1340ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 6.18%ක්.

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයග්‍රහණය කළේ ඡන්ද 9285ක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 55.71ක්.

සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 5835ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 35.01ක් වනවා. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 1234ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 7.4ක්.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිශතය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 28,957ක් ලබා ගනිමින්. එය සියයට 60.62ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක්.

සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 15,367ක් ලබා ගනිමින් සියයට 32.17ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමි කරගෙන තිබෙනවා. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 2740ක් ලබා ගනිමින් සියයට 5.74ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමි කර ගත්තා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්ගොඩ ආසනය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 41,528ක් ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කළා.

එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 65.78ක්. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 17,793ක් ලබාගෙන ඇති අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 28.19ක් වනවා. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 2480ක් ලබාගෙන ඇති අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 3.93ක්.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හබරාදූව ආසනය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 47,659ක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 69.4ක්.

සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 17,487ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 25.46ක් වනවා. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 2264ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 3.3ක්.

මාතර -දෙවිනුවර ආසනය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 43,556ක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 67.32ක්. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 17,391ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 26.88ක් වනවා. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 2760ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 4.27ක්.

මේ අතර, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය සජිත් ප්‍රේමදාස ඡුන්ද 7871ක් ලබා ගනිමින් ජය ගනු ලැබුවා.

එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 56.79ක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 5089ක් ලබාගෙන ඇති අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 36.72ක් වනවා.

අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 610ක් ලබාගෙන ඇති අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 4.4ක්.

යාපනය - නල්ලූර් ඡන්ද බල ප්‍රදේශය ජය ගත්තේ ඡන්ද 27,605ක් ලබා ගත් සජිත් ප්‍රේමදාසයි.

එහි ප්‍රතිශතය 86.02%ක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 1836ක් ලබා ගනිමින් 5.72%ක ප්‍රතිශතයක් හිමි කර ගත්තා.

ස්වාධීන කණ්ඩායමකින් ඉදිරිපත් වූ එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 653ක්.

ඡන්ද 11,261ක් ලබා ගනිමින් දිගාමඩුල්ල තැපැල් ඡන්දය ද ජය ගනු ලැබුවේ සජිත් ප්‍රේමදාසයි. ඔහු හිමි කර ගත් ප්‍රතිශතය 47.67%ක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 10,831ක් ලබා ගත්තා. එහි ප්‍රතිශතය 45.85%ක්. අනුර කුමාර දිසානායකට ඡන්ද 1134ක් හිමි වී තිබෙනවා. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කළ සියයට 4.80%ක්.

වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ජය ගනු ලැබුවේ සජිත් ප්‍රේමදාසයි. ඔහු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 8402ක් ලබා ගත් අතර  ප්‍රතිශතයක් ලෙස එය 79.3%ක් වනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 1703ක් ලබා ගත් අතර, එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 16.07ක්. අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 147ක් ලබා ගත් අතර ස්වාධීන කණ්ඩායමකින් ඉදිරිපත් වූ එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් ඡන්ද 144ක් හිමි කර ගත්තා.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 17,961ක් ලබා ගත් සජිත් ප්‍රේමදාසයි. එහිදී ඔහු ලබා ගත් ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 84.69ක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 1563ක් ලබාගෙන ඇති අතර, එහිදී ඔහු ලබා ගත් ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 7.37ක්.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ යාපනය ආසනය ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 20,792ක් ලබා ගත් සජිත් ප්‍රේමදාසයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එහිදී ඡන්ද 1617ක් ලබා ගත්තා.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පේදුරුතුඩුව ආසනය සජිත් ප්‍රේමදාස ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 19,931ක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 82.31%ක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 1848ක් ලබා ගත් අතර, එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 7.63ක් වනවා.

ඡන්ද 31,248ක් ලබා ගනිමින් ගාල්ල ආසනය ජය ගනු ලැබුවේ ද සජිත් ප්‍රේමදාසයි. ඔහුට සියයට 46.89ක ප්‍රතිශතයක් හිමි වුණා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 31,108ක් හිමි කර ගත් අතර, එහි ප්‍රතිශතය වන්නේ සියයට 46.68ක්. ඡන්ද 3044ක් අනුර කුමාර දිසානායකට හිමි වූ අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කළ සියයට 4.57ක්.  

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ චාවකච්චේරි ආසනය සජිත් ප්‍රේමදාස ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 28,007ක් ලබා ගනිමින්.

එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 84.75ක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 1775ක් ලබා ගත් අතර, එය සියයට 5.37ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක්.

යාපනය - වඩුක්කෝඩෙයි ආසනය සජිත් ප්‍රේමදාස ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 26,238ක් ලබා ගනිමින්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එහිදී ඡන්ද 1728ක් ලබා ගත්තා.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කන්කසන්තුරේ ආසනය සජිත් ප්‍රේමදාස ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 23,773ක් ලබා ගනිමින්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඡන්ද 1688ක් හිමි වුණා.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කෝපායි ආසනය සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 30,835ක් ලබා ගනිමින් ජය ගත්තා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එහිදී හිමිවූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1858ක්.

වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ මාන්නාරම ආසනයේ ජය සජිත් ප්‍රේමදාස හිමි කර ගත්තේ ඡන්ද 53, 602ක් ලබා ගනිමින්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එහිදී ඡන්ද 6435ක් හිමි වුණා.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කිලිනොච්චි ආසනයේ ප්‍රතිඵලය ද මීට ටික වේලාවලට පෙර නිකුත් කෙරුණු අතර එහි ජය සජිත් ප්‍රේමදාස හිමි කර ගත්තේ ඡන්ද 55,585ක් ලබා ගනිමින්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එහිදී ඡන්ද 3238ක් හිමි කර ගත්තා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තර - ඇල්පිටිය ආසනය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජය ගනු ලැබුවේ ඡන්ද 49,734ක් ලබා ගනිමින්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 66.7ක්. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 20,606ක් ලබා ගත් අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 27.63ක අගයක් ගත්තා.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව - පරණගම ආසනයේ ජය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිමි කර ගත්තේ ඡන්ද 27,028ක් ලබා ගනිමින්. එය සියයට 51.23ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක්. සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 22,787ක් ලබා ගත් අතර එය සියයට 43.19ක ප්‍රතිශතයක් වනවා.