කැනඩාවේ දුම්රිය වර්ජනයක්

Tuesday, 19 November 2019 - 16:14

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කැනඩා ජාතික දුම්රිය සේවයේ සේවකයින් අද සිට පැය 72 ක වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

සේවක කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම සම්බන්ධ ගැටළු නිරාකරණය කිරීමට බලධාරීන් අපොහොසත්වීම හේතුවෙන් මෙම වර්ජනය සිදුකරන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

මෙම වර්ජනය සඳහා දුම්රිය සේවකයින් 3,000 ක් පමණ එක්ව සිටිනවා.

 කැනඩාවේ නිෂ්පාදනය කරන එළවළු තෙල් සහ තිරිඟු පිටි අපනයනය සඳහා රට අභ්‍යන්තරයේ සිට වරාය වෙත ප්‍රවාහනය කරනු ලබන්නේ දුම්රිය මගින්.