ඉන්දියාව ජංගම දුරකථන දත්ත ගාස්තු ඉහළ නංවයි

Tuesday, 19 November 2019 - 20:05

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලොව අවම ජංගම දුරකථන දත්ත ගාස්තු අය කරන ඉන්දියාව, එම ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, ප්‍රධාන පෙළේ ජංගම දුරකථන සේවා සපයන සමාගමක් වන වෝඩාෆෝන් සහ තවත් දුරකථන සමාගමක් දෙවන කාර්තුවේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 10 ක අලාභයක් වාර්තා කිරීමත් සමඟයි.  

මීට ඉහතදී රිලයන්ස් ජියෝ නැමති සමාගම ඉන්දියාව තුළ දුරකථන දත්ත ගාස්තු අඩු කළ අතර, ඒ අනුව මෙම සමාගම් දෙකද එම ගාස්තු අඩුකරනු ලැබුවා.

ඒ් සමඟයි ඉන්දියාව ලොව අවම ජංගම දුරකථන දත්ත ගාස්තු අයකරන රට බවට පත්වුණේ.