අගමැති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

Wednesday, 20 November 2019 - 17:12

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත්වීමෙන් පසු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මාධ්‍ය වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළා.

එම විශේෂ ප්‍රකාශය කරමින් ඔහු සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය තිබුන ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ලැබුනු ජනවරම පිළිගනිමින් ඔහුට අවශ්‍ය පරිදි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට ඉඩ සැලසීමට තීරණය කළ බවයි.

අගමැතිවරයා ලෙසට කටයුතු කළ කාලය තුළ නින්දා මෙන්ම අපහාස ද එල්ලවූ අතර තමාට නින්දා ප්‍රශංසා කළ මෙන්ම හොඳ නරක කියු සියලුදෙනාට ස්තූතිය පිරිනමන බව ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කියාසිටියා.