නෙතන්යාහුට එරෙහිව අධි චෝදනා ගොනු කෙරේ

Friday, 22 November 2019 - 7:47

%EF%BB%BF%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ඊශ්‍රායල අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්යාහුට එරෙහිව එරට නීතිපතිවරයා විසින් ඊයේ දූෂණ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් අධි චෝදනා ගොනු කළා.

එහිදී වෙන් වෙන් වූ නඩු තුනක් ගොනු කර ඇත්තේ අල්ලස, වංචා සහ විශ්වාසය බිදීම යන චෝදනාවලට අදාළවයි.

ඊශ්‍රායල අගමැති නෙතන්යාහු, ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ත්‍යාග ලබා ගත් බවට මෙන්ම සුබවාදී මාධ්‍ය ආවරණ ලබා ගැනීම සඳහා වරප්‍රසාද ලබාදී ඇති බවට ද චෝදනා එල්ල වනවා.

කෙසේ නමුත්, ඊශ්‍රායල අගමැතිවරයා කියා සිටියේ නීතිපතිවරයාගේ මෙම පියවර තමා බලයෙන් නෙරපීමේ කුමන්ත්‍රණ උත්සාහයක් බවයි.

එමෙන්ම, මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා අස් නොවන බවත්, අගමැති නෙතන්යාහු අවධාරණය කළා.