භාරකාර ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි (ඡායාරූප)

Friday, 22 November 2019 - 8:55

%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
භාරකාර ආණ්ඩුවේ 16 දෙනෙකුගෙන් යුත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී අද පෙරවරුවේ සිදුවුණා.

ඒ අනුව මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන, බුද්ධ ශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂයි.

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා - අධිකරණ, මානව හිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා.

ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් දිවුරුම් දුන් අතර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන දිවුරුම් දුන්නේ විදේශ සබඳතා, නිපුණතා සංවර්ධන, රැකී රක්ෂා හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යවරයා ලෙස ඩග්ලස් දේවානන්දා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි දිවුරුම් දුන්නේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ, සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යවරිය ලෙසයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් දිවුරුම් දුන් අතර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ දිවුරුම් දුන්නේ මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන, අභ්‍යන්තර වෙළද, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පාරිභෝගික සුබසාධන අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

මාර්ග සහ මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුයි.

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසාය සංවර්ධන, කර්මාන්ත සහ සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස විමල් වීරවංශ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද අමරවීර දිවුරුම් දුන් අතර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන දිවුරුම් දුන්නේ පරිසර සහ වනජීවි සම්පත්, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

වැවිළි කර්මාන්ත සහ අපනයන, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස රමේෂ් පතිරණ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංග ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේ කාර්මික අපනයන සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.