මාලදිවයින් ජනපතිට වසර 5ක සිර දඩුවමක්

Thursday, 28 November 2019 - 16:52

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+5%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මාලදිවයින් හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන්ට වසර 05 ක සිරදඬුවමක් නියම කර තිබෙනවා.

ඒ ඔහුගේ ධුර කාලය තුළ සමාගමකින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන එකක මුදලක් තම බැංකු ගිණුමට බැර කරවා ගැනීමේ චෝදනාවට වරදකරු වීමෙන් අනතුරුවයි.

අදාළ සමාගමට සංචාරක දිවයිනක් ලබා දීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන් මෙම මුදල් ලබා ගෙන ඇති බව පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ තහවුරු වී තිබෙනවා.

විනිසුරු මඩුල්ල ඔහු වරදකරු කරමින් ඒකමතිකව තීරණයක් ලබාදී ඇති අතර, ඒ අනුව ඔහුට වසර 5 ක සිර දඩුවමක් සහ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5 ක දඩයක් නියම කෙරුණා.