ජනතාවට සහන දෙන්න රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකුවලින් වාර්තා කැඳවීමක්

Monday, 02 December 2019 - 12:54

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය සහ ගොවි ණය කපා හැරීම ඇතුලූ ජනතාවට සහන සැලසිය හැකි ක්‍රමවේදයක් ගැන සොයාබැලීමට රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකුවලින් වාර්තා කැඳවා ඇති බව සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ පවසනවා.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී අද සිය රාජකාරි ආරම්භ කරමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.