ආපදා තත්ත්වයෙන් සාමාන්‍ය පෙළට බාධාවක් නැහැ

Monday, 02 December 2019 - 12:54

%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
අද ආරම්භ වූ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට  කිසිදු ගැටළුවක්  හෝ අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ලැබී නොමැති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පෙරවරු 8.30 ට මධ්‍යස්ථාන 4,987කදී විභාගය ආරම්භ වූ අතර, ඊට පෙනී සිටින අයදුම්කරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව හත්ලක්ෂ 17,008ක්.

එමෙන්ම මේ වනවිට දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 10 කට බලපා ඇති ආපදා තත්ත්වයද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කටයුතුවලට බාධාවක් වී නොමැති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත සඳහන් කළා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ  බදුල්ල, මඩකලපුව, අම්පාර, මන්නාරම, මුලතිව්, කළුතර, හම්බන්තොට, කෑගල්ල, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටුවා ඇති විභාග මධ්‍යස්ථානවලට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සියලූම අයදුම්කරුවන් විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණි බවයි.

අද ආරම්භ වූ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය  මේ මස 12 වන දා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.